De stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene 

urfe3-(1)
urfe3-(1)
urfe3-(1)

stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Det er et fjellfe av tilsvarende type som det gamle feet i nordlige deler av Sverige og Finland. Rasen er godt tilpasset norske forhold, og er et sterkt og delvis naturlig utvalg som gjennom århundrene har gjort at rasen er småvokst, fruktbar, helsesterk og nøysom.

x

er en tradisjonell norsk storferase med opprinnelse fra store deler av Oppland og Hedmark, med tyngdepunkt i Gudbrandsdalen, Østerdalen og områdene rundt. Det var fra Dølafeet melken kom fra da man første gang laget den særnorske brunosten i disse trakter.

x

har sitt utspring fra det gamle Lyngdalsfeet, som på 1800-tallet ble krysset med feet fra Rogaland. Det gamle Lyngdalsfeet var lik dagens Vestlandskraudkoller både i farge- sammensetning og eksteriør. På 1950- og 60-tallet var dette den dominerende rasen, før NRF gjorde sitt inntog. I dag er Vestlandskraudkolla mest å finne i Rogaland, Sogn og Fjordane og en del i Oppland. Det er også registrert dyr av rasen i Troms Fylke, Møre og Romsdal, Hardanger, Voss og Agder.

x

er en engang så tallrik kurase fra Øst- landet, som i likhet med andre raser, holdt på å dø ut på 1980-tallet. Rasen er en krysning av Romerikskveget og Smålensfeet. Senere tilkom Jarlsberg- feet, som opprinnelig stammer fra Vestfold. Rasen er kollet.

x

er en sammenslåing av mange kuraser, med stor variasjon i utseende. Hanseatene og deres import hadde med dette å gjøre. Den sørligste av disse rasene, i Sunnhordland, har imidlertid sannsynligvis større genetisk slektskap til den enda mer sørlige kurasen Vestlandsk Raudkolle.

x
stammer hovedsakelig fra Telemark, men på starten av 1900-tallet, da man ofte krysset de mange lokale kurasene, til færre mer utbredte kuraser, krysset man Telemarksfeet med Valdresfe, Hallingfe, Numedalsfe og Setesdalsfe. For mange er den lille rødsidede kua med de store otte hornene, selve symbolet på det urnorske.
x